Înregistrarea contractelor de închiriere la ANAF – 2023

05-01-2023

Odată cu intrarea în noul an avem parte de modificări legislative în ceea ce privește obligațiile proprietarilor de imobile date în chirie – mai exact obligația de a înregistra contractele prin care se obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor la ANAF – organul fiscal teritorial.

Prin Ordonanța de Guvern nr. 16/2022 s-au adus mai multe de modificări Codului fiscal, iar printre altele s-a reintrodus obligația declarării la autoritatea fiscală pentru contractele de închiriere, obligație cu aplicare de la 1 ianuarie 2023.

 În acest sens, prevederea legală aplicabilă – art. 120 alin. 6din Codul fiscal stabilește:

Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent”.

 

Legiuitorul nu folosește în mod expres sintagma de „contract de închiriere”, ceea ce face posibilă înregistrarea și altor tipuri de contracte, altele decât cel de închiriere, cum ar fi, de exemplu, cel de administrare – contract reglementat de Codul civil prin intermediul căruia administratorul exploatează bunul dat în administrare pentru obținerea de venituri în interesul beneficiarului (proprietarului).

Termenul legal pentru înregistrarea contractelor este de 30 de zile de la semnarea acestuia sau 30 de zile de la semnarea actului adițional de modificare ulterioară (modificări care se referă la prelungirea duratei sau a cuantumului chiriei, nu a altor prevederi contractuale).

Care este situația contractelor aflate în derulare la 1 ianuarie 2023?

Pentru contractele care au fost semnate înainte de 1 ianuarie 2023 normele legale (art. 133 alin. 23 din Codul fiscal) prevăd că înregistrarea se va realiza în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligația înregistrării acesteia:

În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea, la organul fiscal competent, a contractului încheiat între părţi şi a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligația înregistrării acestora.

Neavând un termen clar de la care se calculează curgerea celor 90 de zile, ne raportăm la sintagma „data la care a intervenit obligația înregistrării acestora”, corelată cu data de 1 ianuarie 2023, rezultând că data de la care se calculează termenul de 90 de zile pentru a înregistra contractele de către proprietari este 1 ianuarie 2023, termen care va expira la data de 2 aprilie 2023.

 De menționat este faptul că doar persoanele fizice au obligația de a înregistra contractele prin care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor, nu și cele juridice (S.R.L., PFA, S.A. etc.), acestea din urmă pot înregistra contractele, dar doar pentru a putea avea dată certă (dobândind astfel caracter de titlu executoriu)                                                  

Cum se înregistrează contractele la ANAF?

Urmare a modificărilor legislative, contribuabili care au obligația de a înregistra contractele de închiriere o pot face prin trei modalități:

  1. La registratura organului fiscal local – depun cererea tipizată (model ANAF C 168) în două exemplare, însoțită de o copie a contractului;
  2. Prin poștă sau email – transmit cele două exemplare ale cererii și copia contractului
  3. Prin Spațiul Privat Virtual – se accesează meniul Depunere declarație unică și alte forulare SPV – PF, se completează și se depune Declarația C- 168.

Data de depunere la înregistrare a contractului de locațiune este considerată data de înregistrare la registratura organului fiscal, data poștei sau data ce rezultă din mesajul electronic transmis.

Contribuabilul probează îndeplinirea obligației de transmitere a contractului la organul fiscal prin următoarele documente:

Deși această modificare legislativă poate însemna o creștere a birocrației, înregistrarea contractelor de închiriere aduce și beneficii proprietarilor de imobile, cum ar fi, de exemplu caracterul de titlu executoriu ale acestor contracte, ceea ce conduce la recuperarea mai rapidă a chiriei neplătite și evacuarea chiriașilor din imobil fără a fi necesară o sentință judecătorească.

sursa: lemonaid

Foto – unsplash

Gabriel O.

lemonaid – soluții de administrare proprietăți.

Facebook LinkedIn Youtube Instagram
CERE OFERTA!
Completeaza formularul si vei fi contactati in cel mai scurt timp de catre unul dintre agentii nostri.
lemonaid
Cloverkey S.r.l.
J35/459/2018 , CUI 38849365
Email
SUPORT CLIENTI
office@lemonaid.ro